Eesti Energia pakub nüüdsest koduklientidele universaalteenusest soodsamat taastuvelektrit

Eesti Energia langetas oma rohelise pikaajalise fikseeritud hinnaga elektripaketi hinda. Piiratud mahus pakkumisena on võimalik elektrihind seitsmeks aastaks fikseerida tasemel 15,49 s/kWh, mis on universaalteenusest 20% soodsam.

„Kuigi universaalteenus pakub paljudele tarbijatele talveks kindlustunnet, ei saa keegi salata, et põlevkivist toodetud elektri hind on erinevate keskkonnamaksude tõttu siiski väga kõrge. Oleme teinud palju tööd, et suudaksime klientidele pakkuda turutingimustel soodsamat ja taastuvelektril põhinevat elektripaketti, mis tooks veelgi rohkem leevendust. Nüüd on see võimalik tänu regiooni lisanduvatele uutele tuuleparkidele ja pikaajalistele lepingutele, mida oleme sõlminud ise erinevate taastuvenergia arendajatega,“ selgitas Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

Usaldusväärse energiapartnerina lubab Eesti Energia, et seitsmeaastase lepinguperioodi jooksul kokkulepitud hind kordagi ei muutu. Paketiga kaasneb lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu.

Klientide tarbitud elekter on toodetud lähiregiooni tuuleparkides, sh Enefit Greeni tuuleparkides. Roosi sõnul on ainus tegelik rohi kõrgete elektrihindade vastu investeeringud taastuvenergiasse ja uutesse elektrijaamadesse.

„Pikaajaliselt taskukohase elektrihinna saavutamiseks on tuuleparke meie piirkonda kiirtempos juurde vaja. Klientide sõlmitud taastuvenergia lepingud aitavadki kaasa uute tuuleparkide kiiremale kerkimisele. Arendajad saavad seeläbi investeeringu tegemiseks kindluse, et toodetud elektrile on ostja olemas,“ lisas Roos.

Jaga seda postitust

Seotud teemad

Elektriohutus

Ohutus ennekõike! Millal sina viimati oma kodu elektriseadmeid kontrollisid?

Argielu toimetuste keskel kipume unustama, kui oluline on vähemalt korra aastas kontrollida oma koduseid elektriseadmeid ja veenduda nende ohutuses. Ainuüksi halb kontakt pistikupesas võib saada tulekahju tekkepõhjuseks. Elektritööd usalda aga professionaalse tehniku hoolde, kes tagab, et nii suuremad kui väiksemad elektritööd saaksid õigesti tehtud.