Päikeseenergia ekspert: Päikesepaneelide peamine eesmärk ei ole raha teenimine, vaid raha säästmine 

Päikesepaneelide tasuvusest on viimasel ajal liikunud meedias ja tehnoloogiahuviliste sotsiaalmeediagruppides mitmeid arutelusid. Kui ühelt poolt väidetakse, et suviste negatiivsete elektrihindadega ei õigusta paneelid ennast ära, näitab sel suvel vahetevahel kõrgeks kerkinud börsihind justkui vastupidist.  

Miinushinnad tootjale ja kõrge börsihind tarbijale ei saa eksisteerida samal ajal. Enefiti päikeseenergia ja salvestuslahenduste teenusejuht Mikk Tootsi aitab selgitada, kuidas toimib päikesepaneelidega energiatootmine, võrku müümine ja salvestamine ning millist väärtust isetootmine omanikule pakub. 

Aastal 2022 olid erakordselt kõrged elektrihinnad. Sellest tingitult teenisid päikesepaneelide omanikud keskmiselt 200 eurot/MWh, kas omatoodangu võrku müümise või võrgust tarbimata jäänud energia arvelt. Aja möödudes on hind tulnud tagasi varasemale tasemele (74 eurot/MWh), mis omakorda on tekitanud tunde suurest hinna ja tasuvuse langusest. 

Oluline on silmas pidada, et elektrihind on volatiilne ja investeering päikesepaneelidesse pikaajaline. Keskmise päikesepargi eluiga on üle 25 aasta, mis tähendab, et kogu selle aja vältel lukustab omanik olulise osa oma elektriarvetest ja säästab nii elektrikuludelt aastaringselt. 

Kui elektrienergiat võrku müües saab teenida tulu, on tasuvusaja vaatest kõige kasumlikum siiski kogu ise toodetud energia kohapeal ära tarbida. Põhjuseks asjaolu, et võrgust elektrit tarbides tuleb lisaks elektrile alati juurde tasuda ka: 

  • võrgutasu,  
  • aktsiis,  
  • taastuvenergia tasu,  
  • käibemaks.  

Ainuüksi nende kulude pealt kokku hoides on võimalik saavutada suur kasumlikkus. Erinevalt elektrihinnast, mis kõigub üles-alla, on muud elektri tarbimise tasud olemuslikult stabiilsed, ent ajas pigem kasvavad. Näiteks on võrgutasu viimase viie aastaga tõusnud keskmiselt 7% aastas.    

Võrgutasude kõrval mõjutab päikesepaneelide tasuvust siiski ka elektrihind. Hiljutistest uudistest võib lugeda, et päikesepaistelistel tundidel on elektrihind justkui alati nullilähedane või isegi miinuses. Isetootmise tasuvusest objektiivse ülevaate saamiseks tuleks aga vaadata elektri kaalutud keskmist hinda päikeseenergia tootlikkuse tundidel.  

Alltoodud tabelist võib näha, et viimase kuue aasta lõikes on ka tänaste muutlike elektrihindade juures kaalutud keskmine hind piisavalt kõrge, et kogu investeering oleks tasuvuse vaatest jätkuvalt mõistlik. 

Aasta €/MWh 
2018 52.3 
2019 53.4 
2020 39.5 
2021 77 
2022 200 
2023 74 
Kaalutud keskmine elektrihind eramu päikesepargi tootlikkuse näitel.

Salvestuslahenduste lisamine suurendab veelgi päikesepaneelide väärtust. Seetõttu on õiges mahus päikesepaneelide paigaldamine jätkuvalt mõistlik investeering, mis aitab vähendada elektriarveid ja suurendada energiakindlust. 

Iga kodu ja tarbimisprofiil on erinev, seega on oluline lasta eksperdil hinnata, milline lahendus on konkreetsele kodule kõige tasuvam. Näiteks on võimalik spetsiaalse kalkulaatori abil välja arvutada oma katuse päikesepotentsiaal ning sealt edasi suhelda eksperdiga, kes aitab sobivaima lahenduse leida. 

Investeeringu koormuse vähendamisel on abiks ka olemasolevad toetused. Üheks neist on näiteks Kredexi pakutav toetus, mida saab kasutada nii paneelide kui salvesti soetamiseks. 

Kui soovid lisainfot või sul on tekkinud mõni küsimus, oleme sulle hea meelega abiks. Selleks võta meiega ühendust ja kirjuta teenindus@enefit.ee, helista numbril 777 4040 või jäta konsultatsiooni soov meie kodulehel

Jaga seda postitust

Seotud teemad