Ohutus ennekõike! Millal sina viimati oma kodu elektriseadmeid kontrollisid?

Argielu toimetuste keskel kipume unustama, kui oluline on vähemalt korra aastas kontrollida oma koduseid elektriseadmeid ja veenduda nende ohutuses. Ainuüksi halb kontakt pistikupesas võib saada tulekahju tekkepõhjuseks. Elektritööd usalda aga professionaalse tehniku hoolde, kes tagab, et nii suuremad kui väiksemad elektritööd saaksid õigesti tehtud.

Elektrist tingitud tulekahjude arv on viimastel aastatel tõusnud pea 30%. Ainuüksi möödunud aastal sai kõikidest hoonetulekahjudest enam kui veerand ehk 26% alguse elektrist. Peamine põhjus, miks süttimine aset leiab on elektripaigaldistes ja -seadmetes esinevate rikete tõttu. Sellised rikked on veelgi tõenäolisemad tekkima, kui

 • juhtmestik on vananenud ja/või ülekoormatud;
 • seade või süsteem on ebakorrektselt paigaldatud;
 • elektritöid on teostanud isik, kel puuduvad vastavad teadmised või kogemused.

Võrreldes omavahel erinevat koduelektroonikat, kujutavad suurimat tuleohtu just külmkapp, pesumasin, veeboiler, televiisor ja elektripliit. Põhjus on lihtne – lisaks sellele, et kõik need seadmed leiavad koduses majapidamises enim kasutust, on nad enamasti ühele ja kindlale kohale paigaldatud. Nii koguneb aja möödudes nendele olmetolmu, mis aga suurendab riski tulekahjuks.

Milliseid töid teha ise, millised jätta tehnikule?

Kodus võib omal käel teostada lihtsamaid elektritöid nagu näiteks valgustite vahetus või pistikupesa kinnitamine. Keerulisemad tööd tasuks jätta piisava ettevalmistuse ja kogemusega elektrikule, kes tunneb ohte ja oskab kasutada õigeid töövõtteid.

Elektrialaste teadmiste puudumisel on eksimisruumi palju. Näiteks võivad elektrijuhtmed saada valesse mõõtu või halvasti ühendatud. Samuti tehakse vigu võimsuste ja pingete mittearvestamisel, valede kaitseseadmete paigaldamisel, oludele mittevastavate elektriseadmete ja -juhtmete valikul või ohutusnõuete mittejärgimisel.

Enefiti elektrikud on suure töökogemusega oma ala spetsialistid. Igal elektrikul on nõuetele vastav pädevusklass või tegutsetakse vastavat pädevusklassi omava inimese juhendamisel. Oleme abiks üle terve Eesti, seda nii väiksemate kui suuremate elektritööde puhul nagu

 • pistikupesade ja elektrilülitite vahetamine või paigaldamine;
 • valgustite vahetamine või paigaldamine;
 • põrandakütte termostaadi vahetus;
 • suurema elektriseadme, näiteks elektripliidi ühendamine elektrivõrku;
 • väiksemate kilbitööde teostamine;
 • elektrisüsteemi renoveerimine, projekteerimine, ehitamine ja paigaldustööd;
 • sise- ja välisvalgustuse uuendamine.

Väiketööd saavad üldjuhul tehtud ühe kuni kahe nädala jooksul. Kiirtööd sooritame võimalusel ühe tööpäeva jooksul. Suuremahuliste elektritööde puhul sõltub teostamisaeg töö raskusastmest ja iseloomust.

Kõikidele elektritöödele anname kaasa kaheaastase garantii. Nii ei ole muretsemiseks põhjust ja küsimuste tekkimisel oleme sinu jaoks olemas nii täna kui tulevaste aastate pärast.

Tutvu pakutavate elektritöödega lähemalt meie kodulehel. Leides sobiva lahenduse, täida tellimusvorm iseteeninduses ning võtame sinuga peagi ise ühendust.

Kindlustus loob kindlustunde

Teine viis, kuidas oma kinnisvara ja elektriseadmeid kaitsta, on need kindlustades. Eriti tasuks kindlustusele mõelda, kui:

 • sul on kodus kalleid elektriseadmeid, mis on tundlikud pingekõikumisele (näiteks soojuspump, ruuter, televiisor või digiboks);
 • asud piirkonnas, mis on sageli tormidest ja äikesest mõjutatud;
 • sinu kodu elektrisüsteem on vananenud ja tahad sellega seotud riske maandada.

Enefiti kliendil on võimalik liituda kolme erineva kindlustuslahendusega.

Elektriseadmete Pluss kindlustus korvab kahjud, mis on tingitud elektriseadmete äkilisest ja ettenägematust rikki minekust välise asjaolu tõttu (nt äike, lühis, ülekoormus). Lisaks katab kindlustus elektriku väljasõidukulud ning koduse elektripaigaldise (juhtmed, pistikud, elektrikilbid jms) parandamisega seotud kulud.

Tulekahju kindlustuse abil on kaitstud sinu korter või maja ja nende juurde kuuluvad olulised osad, mis on osaliselt või täielikult kahjustada saanud tulekahju tagajärjel. Nende seas on näiteks hoone põhikonstruktsioonid, sisseehitatud mööbel, sanitaartehnika, kütte- ja gaasiseadmed, elektri-, valve-, side- ja helisüsteem või küttekolle.

Elektriseadmete ja tulekahju kindlustus liidab kaks kindlustust üheks. See tähendab, et kaitstud on nii elektriseadmetele või -süsteemile tekkinud ootamatud kahjud kui tulekahjust põhjustatud kahjud eluhoonele.

Kõigi kolme kindlustuse puhul on tingimused lihtsad ja konkreetsed ning meie poolt paika pandud. Sinul jääb üle vaid sobiv pakett välja valida. Soovitud paketiga võib liituda juba olemasolevale kodukindlustusele lisaks või täiesti eraldi. Lisaks meelerahule saad nautida eeliseid nagu

 • Madal kuupõhine hind.
 • Võimalus tasuda nii elektrienergia kui kindlustuse eest ühe arvega.
 • Kiire hüvitamisprotsess. Näiteks Tulekahju kindlustuse puhul makstakse esmane hüvitis välja 3 tööpäeva jooksul.
 • Võimalik kindlustuskaitset kasutada ka mittepüsivas elukohas.

Liitumine on lihtne ja võtab aega mõne minuti. Kui oled paketi välja valinud, täida meie iseteeninduses vastav tellimusvorm. Peale tellimusvormi kinnitamist hakkab kindlustuskaitse kehtima koheselt. Valitud paketis saad teha muudatusi igal ajal.

Enefit kindlustuslahenduseks on Enefit ja If P&C Insurance AS (elektriseadmete Kindlustus) ning AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal (tulekahju kindlustus) vahel sõlmitud kindlustuslepingud, kus Enefit on kindlustusvõtjaks ning kindlustatud isikuks on Enefiti elektri- või gaasitarbimise lepingu klient.

Jaga seda postitust

Seotud teemad

Hetkel oluline

Lugeja küsib: „Millest koosneb elektriarve?“

Elekter on meie elu lahutamatu osa – vajame seda nii tööl olles, tänaval jalutades kui koduseid toimetusi tehes. Kuna igal kuul meieni jõudev elektriarve mõjutab otseselt igakuist eelarvet, on igati loomulik, et inimesed tahavad teada, mille eest nad elektrit tarbides täpselt maksavad. 

Loen edasi »