Nende lihtsate sammudega pikendad õhksoojuspumba tööiga

Kvaliteetne ja oskuslikult paigaldatud õhksoojuspump vajab üsna vähe hooldust ning võib kesta 10–15 aastat. Ent sellegipoolest tuleks seadet aeg-ajalt kontrollida, et soodne ja keskkonnasõbralik lahendus ei muutuks kahanenud küttevõimega elektriröövliks.

Puhasta õhksoojuspumba filtrit kord kuus

Filter püüab õhust tolmu kinni ja kui seda liiga palju koguneb, siis soojuspumba küttevõimsus väheneb ja elektrikulu suureneb. Samuti on tolmune filter hea kasvupinnas bakteritele, mis siis omakorda uuesti õhuringlusse satuvad.

Õhksoojuspumba filtri puhastamine on lihtne ning võtab aega kõigest mõned minutid. Kõige hõlpsam on kasutada tolmuimeja väiksemat otsikut. Kui filter on tükil ajal puhastamata või on väga tolmune, siis võib seda ka ettevaatlikult pesta. Enne paigaldamist tuleb filtril lasta korralikult ära kuivada.

Kütteseadme paigaldaja või hooldaja saab näidata, kuidas filtri puhastamine käib. Õpetusvideoid leiab ka internetist.

Lase õhksoojuspump spetsialistil kord aastas üle vaadata

Korralise hoolduse täpne töökäik sõltub teenusepakkujast, kuid üldiselt sisaldab see soojusvaheti, ventilaatori ja õhukanalite pesu, tolmufiltri puhastust, külmaaine kontrolli ning seadme üldise seisukorra hindamist. Kindlasti jälgi, et teenusepakkuja väljastaks ka hooldustöid kinnitava akti. Enefitist ostetud õhksoojuspumpa tohib ainult lepinguline partner hooldada, vastasel juhul kaotab seade oma viieaastase garantii.

Kui soojuspumpa kasutatakse ainult kütmiseks, võiks hoolduse teha enne talveperioodi algust. Kui seade on suvisel ajal kasutuses ka ruumide jahutajana, võiks hoolduse jätta kevadisse aega.

Õigesti hooldatud õhksoojuspump kestab kauem ning töötab režiimil, kus küttevõime ning elektrikulu on omavahel tasakaalus. Siiski tuleb arvestada, et vanema seadme tõhusus ajapikku kahaneb.

Eriti mugava lahendusena pakub Enefit aga õhksoojuspumba täisteenusrenti, mis tähendab, et kindla kuutasu eest paigaldatakse just sinu kodu vajadustele vastav õhksoojuspump. Hoolduse ja selle meelespidamise eest hoolitsevad meie spetsialistid, kõik vajalikud parandustööd on lisatasuta ning viie aasta möödudes vahetatakse seade uuema vastu välja. Kokkuvõtlikult – täisteenuse puhul on kõik kulud alates seadme soetamisest kuni hoolduste ja seadme väljavahetamiseni kuutasu sees.

Vahetevahel veendu, et õhuvool oleks takistusteta

Samuti jälgi, et välisosa kondensatsioonivee äravoolukanalid püsiksid puhtana. Kanalite ummistuste vältimiseks tuleb vähemalt paaril korral aastal õhksoojuspumba jahutusfunktsiooni kasutada.

Remondi ajaks lülita õhksoojuspump välja ning vajadusel kata kinni

Kui teed kodus näiteks remonti, lammutustöid või muid tolmurikkaid tegevusi, siis lülita õhksoojuspump välja ning kata vajadusel kinni.

Üks lihtne vihje veel. See küll ei pikenda õhksoojuspumba tööiga, kuid vähendab keskkonnajalajälge. Valides meie rohelise energia paketi, toidad oma kliimaseadet vaid taastuvatest allikatest saadud energiaga.

Enefiti spetsialistid on sulle sobiva hoolduspartneri leidmisel abiks ning toetavad teisteski tehnilistes küsimustes. Võta ühendust kas telefoni teel 777 4040 või meilitsi teenindus@energia.ee.

Jaga seda postitust

Seotud teemad

Hetkel oluline

Lugeja küsib: „Millest koosneb elektriarve?“

Elekter on meie elu lahutamatu osa – vajame seda nii tööl olles, tänaval jalutades kui koduseid toimetusi tehes. Kuna igal kuul meieni jõudev elektriarve mõjutab otseselt igakuist eelarvet, on igati loomulik, et inimesed tahavad teada, mille eest nad elektrit tarbides täpselt maksavad. 

Loen edasi »