Taotlemine on alanud! KredEx avas toetuse päikesepaneelide ja akusalvesti paigaldamiseks

Otsides viise, kuidas hoida kokku elektrikuludelt ja kasvatada oma kinnisvara väärtust, on päikesepaneelid koos salvestuslahendusega parim valik. Lisaks tekkivale säästule pakub kodune päikesejaam võimalust toota 100% puhast energiat ja panustada seeläbi rohelisemasse tulevikku.

Nii nagu iga investeeringu puhul, tuleb ka otsus päikesejaama rajamiseks hoolikalt läbi hinnata. Paneele on võimalik paigaldada, kui:

  • Elad eramajas, paarismajas või ridaelamus, millel on kasutusluba ja mis ei kuulu ehitis- või kultuurimälestisena muinsuskaitse alla.
  • Katusel on piisavalt vaba pinda ja seda ei varja kõrged puud. Paneelid võib paigaldada ka hoone lähedusse maapinnale.
  • Hoone elektrisüsteem on ohutu, katus on tugev ja ei vaja lähiajal renoveerimist.

Rääkides lahenduse maksumusest, kipub osa inimesi arvama, et päikeseenergia tootmine ja salvestamine on üleliia kallis. Projekti tegelik tasuvus sõltub sellest, kui oskuslikult on päikeseelektrijaam planeeritud ning palju omatoodangut tarbimispunktis kasutust leiab.

Teisisõnu, kui päikeseelektri tootmine on vastavuses elektrienergia tarbega ning investeeringu tasuvusaeg on sobiv, pole põhjust päikeseenergiat kalliks pidada. Lisaks aitavad olemasolevad toetused investeeringu koormust vähendada.

Enda kodule sobiva lahenduse koos hinna ja tingimustega saad välja arvutada meie päikesepaneelide kalkulaatori abil.

Toetusest lähemalt

Päikesepaneelide ja salvesti paigaldamiseks on hea võimalus kasutada KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetust, mille eesmärk on suurendada väikeelamute energiatõhusust ja paremat sisekliimat, vähendada energiakulusid ning soodustada taastuvenergia kasutuselevõttu.

Enefitist saad KredExi toetuse jaoks kõik vajaminevad dokumendid. Võttes meie käest taotlemiseks vajaliku projekti, teeme sulle energiamärgise tasuta kauba peale.

Toetuse taotlemine avanes 23. aprillil ning on suunatud eraisikutele ja peredele. Toetuse puhul on oluline arvesse võtta, et:

  • Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks.
  • Elamu peab olema kantud ehitisregistrisse ja märgitud selle esmane kasutuselevõtu aasta.
  • Toetust saab taotleda, kui toetatav töö tõstab väikeelamu energiaklassi vähemalt ühe klassi võrra, nt C-klassist B-klassi. Kui väikeelamu energiaklass on juba A, siis toetust ei ole võimalik taotleda.

Toetatavate tegevuste elluviimiseks on 12 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest. Põhjendatud juhul on võimalik tegevuste elluviimise tähtaega pikendada üks kord kuni kuue kuu võrra.

Toetuse määr ja maksimaalne summa sõltub töö mahust ja võib piirkonniti erineda.

Osalisel rekonstrueerimisel on toetuse määr 20% toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta. Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:

  • Tallinnas ja Tartus 30% ja 30 000 eurot.
  • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga; Viimsi vallas, Luunja vallas, endise Ülenurme valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 40 000 eurot.
  • Kahes eelnevas punktis nimetamata asulates 50% ja kuni 50 000 eurot.

Rohkem infot toetatavate tööde, oluliste tingimuste ja taotlemise kohta leiad KredExi kodulehelt.

Juhul, kui sul on tekkinud mõni energiaalane küsimus või soovid pidada nõu, registreeri ennast Enefiti tasuta konsultatsioonile. Üheskoos leiame sulle ja sinu kodule parima lahenduse.

Jaga seda postitust

Seotud teemad

Hetkel oluline

Lugeja küsib: „Millest koosneb elektriarve?“

Elekter on meie elu lahutamatu osa – vajame seda nii tööl olles, tänaval jalutades kui koduseid toimetusi tehes. Kuna igal kuul meieni jõudev elektriarve mõjutab otseselt igakuist eelarvet, on igati loomulik, et inimesed tahavad teada, mille eest nad elektrit tarbides täpselt maksavad. 

Loen edasi »