Miks peaks üldteenuse ja universaalteenuse kliendid alternatiivsele elektripaketile mõtlema?

Elektri üldteenust tarbivad täna ligi 65 000 Enefiti klienti. Möödunud aasta energiakriisi ning rekordiliste börsihindade tingimustes otsustati üldteenuse klientide kaitsmiseks muuta elektrituruseadust ning üldteenuse hinnastamine seoti sarnaselt universaalteenusega elektri tootmishinnaga. Lisaks loodi tarbijate kaitsmiseks elektri universaalteenus. Need muudatused säästsid möödunud sügisel kümneid tuhandeid tarbijaid ülikõrgetest elektrihindadest.

2023. aasta algus tõi aga elektrihindade stabiliseerumise – taastuvenergia toodangu kasvu, gaasihindade languse ning Soome uue tuumajaama käivitamise tagajärjel langesid elektri turuhinnad meie regioonis taas energiakriisi eelsele tasemele. Kuivõrd turg pakub juba aasta algusest oluliselt soodsamaid lahendusi, on üldteenuse ja universaalteenuse kliendid jäänud nüüd nii-öelda kallima hinna lõksu.

Mis on elektri üldteenus ja kuidas selle hind kujuneb?

Üldteenust kasutavad need elektritarbijad, kes ei ole sõlminud lepingut ühegi elektrimüüjaga. Teisisõnu, kõik tarbijad, kellel on sõlmitud elektri liitumisleping võrguettevõttega, näiteks Elektrileviga, aga kes ei ole valinud ühegi elektrimüüja juures omale elektripaketti, tarbivad elektrit üldteenusel. Võrguettevõtja määrab üldteenuse osutaja. Enefit osutab üldteenust Elektrilevi võrgulepingu klientidele.

Üldteenuse hinnastamine on reguleeritud elektrituruseadusega ning alates 1.10.2022 on üldteenuse baashinna aluseks tootmishind, millele lisandub müüja kulukomponent. Baashinna ehk tootmishinna kinnitab Konkurentsiamet elektrituru seadusest tulenevalt. Enne 2022. aasta oktoobrit oli üldteenuse baashinna aluseks keskmine börsihind.

Kuivõrd üldteenus ei ole seotud enam börsihinnaga, on sellest täna kujunenud kõige kallim lahendus turul. Seega tasuks igal kliendil siiski mõne elektrimüüja juures sobiv pakett valida. Üldteenuselt lahkumine ja elektrimüüjaga lepingusse astumine ühtegi trahvi kaasa ei too.

Mis on elektri universaalteenus ja kuidas kujuneb selle lõpphind kliendile?

Universaalteenus on riigi loodud ja riiklikult reguleeritud hinnaga elektripakett. Universaalteenuse hind koosneb universaalteenuse tootmishinnast ja elektrimüüja kulukomponendist. Universaalteenuse tootmishind on seotud Narva koostootmisjaamade tootmishinnaga ning selle kooskõlastab Konkurentsiamet. Tootmishinnale lisandub elektrimüüja kulukomponent, seega erinevad elektrimüüjad võivad pakkuda erinevat lõpphinda.

Riik lõi universaalteenuse 2022. aasta sügisel, et võimaldada klientidele kõrgustesse küündinud börsihinna ja sellest tulenevalt oluliselt tõusnud fikseeritud hinnaga pakettide kõrvale soodsamat alternatiivi. Kuna aga universaalteenuse tootmishind on seotud süsinikuintensiivse elektritootmisega põlevkivist, siis on elektrituru stabiliseerumise järel täna turul universaalteenusest oluliselt soodsamaid lahendusi. Seetõttu julgustame kõiki universaalteenusel olevaid kliente oma pakette üle vaatama ning sõlmima vastavalt oma tarbimisele sobiv pakett.

Universaalteenuse valimiseks ning ka sellelt lahkumiseks peab klient ise soovi avaldama – seadus ei luba teenusepakkujal viia kliente automaatselt soodsamale paketile. Ka universaalteenuselt lahkumine ühtegi lisakulu ega trahvi kaasa ei too.

Kuidas elektri tootjahind ja müüja kulukomponent kujunevad?

Lähtuvalt elektrituru seadusest kinnitab Konkurentsiamet universaalteenuse tootjahinna, mis põhineb Enefit Poweri elektrijaamade kuludel. Tootjahinnas sisalduvad näiteks põlevkivi hind, CO2 hind, keskkonnatasud, tööjõukulud, remondikulud jm.

Tootjahinnale lisanduvad elektrimüüja teenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud, mõistlik ärikasum ja käibemaks. Seeläbi selgubki universaalteenuse lõpphind kliendile.

Kuidas saan teada, mis paketiga mina liitunud olen ja milline pakett mulle kõige sobivam oleks?

Oma paketi ja tarbimisinfot näed, kui logid sisse oma energiamüüja iseteenindusportaali. Samuti näed oma tarbimiskoha infot Eleringi kodulehel iseteenindusse sisse logides.

Iga kliendi jaoks sobivaim elektripakett sõltub sellest, milline on tema elektritarbimine ning tema võimekus ja valmidus oma tarbimist jälgida ja juhtida. Kõige lihtsam on oma elektripaketti vahetada elektrimüüja iseteeninduses või klienditeenindusega ühendust võttes. Elektripaketi valik tuleks põhjalikult läbi mõelda, võttes arvesse oma võimalusi tarbimist juhtida.

Enefiti kodulehel saad valida omale sobiva elektripaketi. Selles saavad sind hea meelega aidata ka meie klienditeenindajad.

Elektrihinna stabiilsust otsivad inimesed on otsustanud oma elektrihinna praeguste madalate hindade juures kindlaks ajaks fikseerida. Pikaajalise fikseeritud paketi puhul seob klient end kindla hinnaga pikaks ajaks ning ennetähtaegselt paketist lahkudes võib kaasneda lepingu lõpetamise tasu. Samas näiteks Enefiti kuuekuulise fikseeritud paketi Kindel 6 puhul lepingu lõpetamise tasu puudub.

Tarbijatele, kes on valmis börsihindasid jälgima ning suurema hinnavõidu saamiseks oma tarbimist soodsama hinnaga tundidele ajastama, sobib hästi börsipakett. Edukalt börsihindade järgi oma tarbimist juhtides on võimalik tagada soodsam elektrihind. Samas tuleb neil tarbijatel valmis olla ka võimalikeks hinnatippudeks.

Jaga seda postitust

Seotud teemad

Hetkel oluline

Lugeja küsib: „Millest koosneb elektriarve?“

Elekter on meie elu lahutamatu osa – vajame seda nii tööl olles, tänaval jalutades kui koduseid toimetusi tehes. Kuna igal kuul meieni jõudev elektriarve mõjutab otseselt igakuist eelarvet, on igati loomulik, et inimesed tahavad teada, mille eest nad elektrit tarbides täpselt maksavad. 

Loen edasi »