Kodutarbijate energiakulu hüvitised

Et kütteperioodile kindlama tundega vastu minna, kompenseerib riik osa kodukliendi elektrile, gaasile ja kaugküttele tehtavatest kulutustest. Toetusmeetmed kehtivad 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 ning rakenduvad arvetel automaatselt, kliendina ei pea sa ise midagi tegema. Esimene hinnakompensatsiooniga arve tuleb oktoobrikuu eest ning jõuab postkasti novembris.

Elektrienergia

Riik kompenseerib kodutarbijale üle 8 s/kWh käibemaksuta elektrienergia hinnast kuni 5 s/kWh. Elektrienergia keskmise kodutarbija jaoks väheneb elektrienergia lõpphind meetme toel ca 21%.

Elektri kodutarbija, €/MWhKompensatsioonitaKompensatsiooniga
Elektri hind180130
Võrgutasu4242
Taastuvenergia tasu11,311,3
Aktsiis1,001,00
Käibemaks46,9436,94
KOKKU281,61221,61
-21%

Gaas

Gaasi kodutarbija lõpphinnast kompenseerib riik 80% üle 80 €/MWh (käibemaksuta) ületavast kulust. Nimetatud hinna osa kompenseeritakse kuni 2,6 MWh tarbimise ulatuses ühe kuu lõikes. Arvestades gaasi keskmiseks hinnaks 235 €/MWh, säästab kodutarbija meetme raames 54% võrreldes olukorraga, kui gaasi hinda ei kompenseerita

Gaasi kodutarbija, €/MWhKompensatsioonitaKompensatsiooniga
Gaasi hind270118
Võrgutasu7,57,5
Aktsiis3,83,8
Käibemaks56,325,9
KOKKU337,6155,2
-54%

Kaugküte

Kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hinna leevendamiseks näeb toetusmeede ette üle 80 €/MWh (käibemaksuta) hinnaga soojuse kulu kompenseerimise 80% ulatuses. Meetme abil väheneb näiteks Tallinna kaugküttetarbija kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind seniselt hinnalt 97,15 €/MWh 14% võrra hinnale 83,4 €/MWh.

Korteri- ja aiandusühistud

Kui korteriühistule või aiandusühistule müüvad elektrit või gaasi juriidilised isikud, kes ei ole elektrituruseaduse või maagaasiseaduse mõistes elektri- või gaasimüüjad, peavad need vahendajad ise kompensatsiooni saamiseks Keskkonnainvesteeringute keskusele (KIK) avalduse esitama. Seda peavad tegema näiteks ettevõtjad, kes haldavad korterelamuid ning arveldavad elektri või gaasiga korteriühistute asemel ise ehk leping on sõlmitud korteriühistu eest haldusfirma ja müüja vahel. Rohkem teavet leiab KIKi kodulehelt.

Eesti Energia kliendil on kõige mugavam viis oma arvetel silma peal hoida kas e-teeninduses või mobiiliäpis.

Rohkem infot energiakulude leevendamise hüvitiste kohta leiab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt. Sealsamas on ka energiatoetuste kalkulaator, mille abil näeb toetusmeetme suurust konkreetse tarbimise juures.

Jaga seda postitust

Seotud teemad

Elektriohutus

Ohutus ennekõike! Millal sina viimati oma kodu elektriseadmeid kontrollisid?

Argielu toimetuste keskel kipume unustama, kui oluline on vähemalt korra aastas kontrollida oma koduseid elektriseadmeid ja veenduda nende ohutuses. Ainuüksi halb kontakt pistikupesas võib saada tulekahju tekkepõhjuseks. Elektritööd usalda aga professionaalse tehniku hoolde, kes tagab, et nii suuremad kui väiksemad elektritööd saaksid õigesti tehtud.