Kasuta võimalust! Kredexi abiga päikesepaneelid katusele

Päikesepaneelid on parim ja lihtsaim viis hakata ise 100% puhast elektrit tootma ning seeläbi elektrikuludelt kokku hoida. Sääst tuleb nii elektri-, võrgutasu kui ka riiklike maksude arvelt, kogu ülejääva elektri saab aga võrku tagasi müüa. Investeering keskkonnahoidlikku päikeseelektrijaama on püsiva ja kindla tootlusega ning suurendab hoone turuväärtust. Hästi projekteeritud päikesejaam tasub end ära kuni kümne aastaga.

Päikesepaneelid sobivad, kui:

 • Elad eramajas, paarismajas või ridaelamus, millel on kasutusluba.
 • Katusel on piisavalt vaba pinda ja seda ei varja kõrged puud. Paneelid võib  paigaldada ka hoone lähedusse maapinnale.
 • Hoone elektrisüsteem on ohutu, katus on tugev ja ei vaja lähiajal renoveerimist.
 • Hoone ei kuulu ehitis- või kultuurimälestisena muinsuskaitse alla.

Päikesepaneelide paigaldamiseks on praegu hea võimalus kasutada Kredexi pakutavat väikeelamute rekonstrueerimistoetust. Abiraha eesmärk on suurendada väikeelamute energiatõhusust ja paremat sisekliimat, vähendada energiakulusid, soodustada taastuvenergia kasutuselevõttu ning säästa energiakulusid.

Toetusmeede sobib eraisikule ja peredele, kui

 • taotleja omandis on üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu;
 • rekonstrueeritav elamu on kantud ehitisregistrisse, sõltumata väikeelamu kasutuselevõtu aastaarvust;
 • väikeelamu on taotleja alaline elukoht ja
 • on olemas omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma päikesepaneelide paigaldamisel:

 • Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.
 • Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja tehakse vajadusel lisaks katuse/fassaadi erisusele muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot.
 • Toetuse väljamakseks tuleb maksetaotlus esitada hiljemalt 30.11.2022.

Tutvu täpsemate tingimustega veebilehel Väikeelamute rekonstrueerimistoetus 2022 (taotlused alates 19.08) | KredEx

Jaga seda postitust

Seotud teemad

Hetkel oluline

Lugeja küsib: „Millest koosneb elektriarve?“

Elekter on meie elu lahutamatu osa – vajame seda nii tööl olles, tänaval jalutades kui koduseid toimetusi tehes. Kuna igal kuul meieni jõudev elektriarve mõjutab otseselt igakuist eelarvet, on igati loomulik, et inimesed tahavad teada, mille eest nad elektrit tarbides täpselt maksavad. 

Loen edasi »