Volituse vormistamine: lihtne viis aidata lähedast energiaküsimustes

Kui soovite aidata oma vanemat, lähedast või tuttavat energiaasjades, on lihtne ning mugav lahendus volituse vormistamine. Nii näiteks võite võtta enda hooleks oma vanemate arvete või lepingute haldamise, ilma et peaksite hakkama võrgu- ja elektrilepingut ümber vormistama.

Volitust vormistades on võimalik määrata, kui suuri õigusi volitus annab:

  • Täisvolitus annab volituse saajale õiguse sõlmida või lõpetada lepinguid kõigis volituse andja tarbimiskohtades (näiteks kodu, suvila jne).  
  • Piiratud volitus annab volituse saajale õiguse konkreetse viitenumbriga seotud lepingu haldamiseks ja arvelduse korraldamiseks või ainult arvelduse korraldamiseks.

Nii täis- kui ka piiratud volitust saab anda ainult isikule, kelle isikuandmed on Eesti Energia infosüsteemis registreeritud. Seega tuleb volituse saajal vajadusel end esmalt e-teeninduses kliendiks registreerida.  

Volitust saab vormistada:

  • Eesti Energia e-teeninduses aadressil www.energia.ee
  • või saates tavapostiga lihtkirjaliku allkirjastatud volituse aadressil Eesti Energia klienditeenindus, Lelle 22, 11318 Tallinn.

Lihtvolituses tuleb ära märkida:

  • tarbimiskoha aadress;
  • volitaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  • volitatava ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  • kas soovite anda täis- või piiratud volitust;
  • volituse kehtivusaeg (kas tähtajaline või tähtajatu).
Volituse vormistamiseks mine Eesti Energia e-teenindusse aadressil energia.ee
Logi sisse, kasutades sobivat autentimisvahendit
Vajuta aknale „Volitused“
Vali, kas soovid anda piiratud või täisvolitust ning sisesta volitatava isikukood. Vajuta nuppu „Volitan“.
Kui volituse tegemine õnnestus, näed ekraanil märget “Volitus lisatud”.
Volituste lehe allosas näed, kellele oled volituse andnud. Soovi korral saad volitust ka muuta või kustutada.

Jaga seda postitust

Seotud teemad

Elektriohutus

Ohutus ennekõike! Millal sina viimati oma kodu elektriseadmeid kontrollisid?

Argielu toimetuste keskel kipume unustama, kui oluline on vähemalt korra aastas kontrollida oma koduseid elektriseadmeid ja veenduda nende ohutuses. Ainuüksi halb kontakt pistikupesas võib saada tulekahju tekkepõhjuseks. Elektritööd usalda aga professionaalse tehniku hoolde, kes tagab, et nii suuremad kui väiksemad elektritööd saaksid õigesti tehtud.