Enefit on usaldusväärne energiapartner roheteekonnal

Enefit on uus energia. 2024. aasta algusest pakume rahvusvahelise energiaettevõttena kõiki seniseid Eesti Energia tooteid ja teenuseid uue tütarettevõtte ning kaubamärgi Enefit alt. Uus nimi väljendab kogu arengut ja muutust, mida oleme läbi tegemas. Kõikidele senistele Eesti Energia klientidele oleme usaldusväärseks koostööpartneriks ka tulevikus. Meie nutikad lahendused toetavad kliente roheteekonnal. 

Igaühele oma roheteekond 

Uued salvestustehnoloogiad ja elektrisõidukid muudavad pöördumatult arusaamist nii energia- kui ka transpordisektorist. Sündmused ja avastused, mis raputavad ühiskonda, sunnivad mõtlema tulevikule ja selleks valmisolekule. Enefiti eksperdid jagavad energiatarkust, et kohaneda, võimalustes orienteeruda ning aidata oma klientidel teha mugavaid, säästlikke ja keskkonnale kasulikke valikuid. Pole vahet, kas oled väikeettevõte, suur tootmisettevõte oma kinnisvaraga või keegi, kes tahab oma igakuiseid kulutusi vähendada – koos loome igaühele oma roheteekonna.

Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Poolas ning soovime jõuda kaugemalegi. Et maailma muuta, peavad rohelahendused olema kasutajasõbralikud ning kättesaadavad. Sellised, millega tahaks ja saaks liituda suurem hulk inimesi. 

Kõigile tõhus päikesejaam ning salvestuslahendus 

Päikesepaneelid on lihtsaim viis hakata ise 100% puhast energiat tootma ning tarbima. Hea tootlikkusega ajal võib energiat isegi üle jääda ning seda on võimalik suunata võrku ja seeläbi tulu teenida. Pilootprojektina katsetame Enefiti äriklientide tarbeks Suteuri energiasalvestuslahendusi, millega saab ise toodetud või võrgust soodsatel tundidel salvestatud elektri talletada ning soovitud ajal jälle tarbida. Akude kasvav populaarsus on märk sellest, kuidas inimesed muutuva energiaturuga üha enam kohanevad.  

Taastuvenergia lahenduste kasutuselevõtuks on olulised kvaliteetsed terviklikud energialahendused, toodete-teenuste omavaheline sobivus ja hind. Selleks, et vähendada klientide jaoks kulusid ja soodustada tulevikus roheenergia tootmist, käivitasime eelmise kalendriaasta lõpus andmeteadlaste seas rahvusvahelise konkursi. Konkursi eesmärgiks on leida elektri väiketootjate tarbimise ja tootmise prognoosimise jaoks täpsem mudel. Virtuaalse elektrijaama kaudu pakume juba praegu paindliku energiajuhtimise teenust. Kui hoones on elektriseadmeid, mille koormusgraafikut saab nihutada, võimaldab see ettevõttel täiendavate investeeringuteta lisatulu teenida. Samal ajal on võimalik oma elektrisüsteemis rohkem taastuvenergiat kasutada ning seeläbi keskkonnasõbralikum olla. 

Elektriautodele võimekas laadimistaristu 

Aastast 2035 lõpetatakse Euroopa Liidus sisepõlemismootoriga autode müümine. Samas lisandub turule üha enam elektriautode mudeleid, mida saab juba praegu nii oma hinnalt kui sõiduulatuselt sisepõlemismootoriga sõidukitega võrrelda. Kiirlaadimisvõrgustikku arendades tahame ühiskondlikus teadvuses tekitada kindlustunde, et laadimine on alati käepärast.  

Enefit Volti elektriautode avalik laadimistaristu ligikaudu 200 laadimispunktiga on juba täna Eesti suurim, moodustades pea poole kõikidest avalikest laadimiskohtadest. Meie järgmise viie aasta plaan näeb ette ühtse 5000 laadimispunktist koosneva võrgustiku loomist, mis ulatub Eestist Saksamaa piirini. Paigaldatavate laadimisjaamade võimsus jääb vahemikku 22–360 kW, pakkudes nii poolkiir-, kiir- kui ülikiirlaadimise võimalust. Kui kiirlaadijates on võimalik 100 km katteks elektrit laadida keskmiselt 30 minutiga, siis ülikiirlaadijates kulub selleks vähem kui 10 minutit.  

Koostööl asukohapartneritega on laadimisvõrku investeerimisel oluline roll. Nii jõuab rohkem laadijaid näiteks kaubanduspindade ja büroohoonete juurde, mis toob laadimise elektriauto omanikele lähemale ja pakub lisaväärtust nii klientidele kui ka töötajatele. Võrgustiku suuruse kõrval on eraldi fookus tugeval katvusel, mis tähendab, et loome laadimispunkte ka maapiirkondadesse ja suuremate maanteede lähedusse. Eraomanikele pakume terviklikke energialahendusi alates sobiva laadija valimisest kuni paigalduse ja hoolduseni. Vaatame tulevikku, luues paljude elamispindadega uusarenduste juurde juba eos nutika elektriautode laadimisvalmiduse

Panus süsinikuneutraalse tööstuse arenguks 

Enefiti eesmärk on rajada 2040. aastaks ringmajandusel põhinev süsinikuneutraalne keemiatööstus. Uue tööstusharu arendamisel teeme koostööd juhtivate teadlastega, et asendada vedelkütuste tootmine järk-järgult plasti ja teiste tööstusharude jaoks tarvilike ühendite tootmisega. Põlevkivi kõrval võtame toorainena kasutusele plastijäätmed ning vanarehvid. Üleminek keemiatööstusele tähendab ka uut kompetentsi, konkurentsivõimet, tasuvaid töökohti ja otsest tulu nii Ida-Virumaale kui ka tervele Eesti riigile. Teeme aktiivselt koostööd ka Soome materjalitööstusega, et uurida põlevkivi põletamisel tekkiva tuha kasutamist sideainena betoonis, kuna tsement on kogu maailmas üks suuremaid CO2 heite allikaid.  

Jätkame roheteekonnal edasiliikumist. Loe Enefiti kodulehelt, mis meil järgmistele aastatele vastu minnes varuks on. 

Jaga seda postitust

Seotud teemad

Hetkel oluline

Lugeja küsib: „Millest koosneb elektriarve?“

Elekter on meie elu lahutamatu osa – vajame seda nii tööl olles, tänaval jalutades kui koduseid toimetusi tehes. Kuna igal kuul meieni jõudev elektriarve mõjutab otseselt igakuist eelarvet, on igati loomulik, et inimesed tahavad teada, mille eest nad elektrit tarbides täpselt maksavad. 

Loen edasi »